logo

Hitta en produkt

Utformning av arbetsplatsen

Använd oss och din valda storköksåterförsäljare
I samband med nyutformning och renovering av ett storkøk är det första steget normalt att kökschefen tar kontakt med en storköksåterförsäljare som man anser kan hantera uppgiften. Det är avgörande viktigt att man utser en samarbetspartner som har anställda eller en avdelning med specialkompetenser just inom utformning och projektering.

Många uppgifter förutsätter ett nära samarbete och koordinering mellan storköksåterförsäljaren och våra anställda, från det första projektmötet hos kunden fram till överlämningen och driftsättningen av produkterna.

Specialistkompetens inom kyl och frys
Gram Commercials roll som specialister inom kyl och frys är att ge råd när det gäller produktlösningen, och att se till att kunden får den bästa möjliga tekniska och funktionella lösningen utifrån de givna fysiska ramarna på platsen, samt att lösningen håller sig inom de avtalade ekonomiska ramarna när det gäller kyl och frys.

Här följer några exempel på förhållanden som spelar en roll i våra produktrekommendationer:

De fysiska ramarna, d.v.s. utrymmesförhållandena i köket
Säkerställande av en intakt kylkedja
Kapacitetsbehov
Den förväntade belastningen på produkterna
Behov för mobilitet i placering/omplacering av kylprodukterna
Arbetsplatsens utformning, inklusive behov av när- och fjärrlager
Inbyggd eller externt placerad kompressor
Kompatibilitet med kökets ugnar
Behov av styr-, övervaknings- och säkerhetsfunktioner
Behov av och önskemål om återanvändning och eventuell renovering av befintliga produkter

Projekterings- och rådgivningsfasen kommer att utmynna i ett konkret lösningsförslag som ska omfatta de olika funktionsområdena i köket, t.ex. förvaring i kyl och frys. Utformningsförslaget ska i sin produktblandning och i den fysiska placeringen av inventarier och utrustning bland annat säkerställa en intakt kylkedja, inklusive att det finns tillräcklig kylkapacitet och att produkterna stöder de produktionsprinciper som används i köket.

Checkpunkter
  • ProCold Award

    ...framhäva de mest energieffektiva professionella och kommersiella kylutrustningarna.

    Läs mer