logo

Hitta en produkt

Privatliv

Ägarinformation:

Denna hemsida presenteras av:
Gram Commercial A/S
Aage Grams Vej 1
DK 6500 Vojens
Danmark
Telefon: +45 73 20 12 20

Cookies
Denna hemsida använder cookies i följande syften. En cookie är en liten textfil som lagras i din bläddrare och för att kunna känna igen din dator när du besöker oss på nytt. Våra cookies innehåller ingen personlig information och de kan inte innehålla virus.

Hur länge sparas cookies
Cookies raderar sig själva efter ett visst antal månader (kan variera), men de förnyas efter varje besök.

Så här raderar du cookies
Se vägledning här: http://minecookies.org/cookiehandtering  

Hur undviker jag cookies?
Om du inte vill ha cookies kan du blockera dem. Se vägledning här: http://minecookies.org/cookiehandtering.

Vad använder vi cookies till på vår hemsida?
Vi använder cookies för flera olika syften på vår hemsida:

  • Vi för statistik över antalet användare och vilka sidor de besöker. Vi samlar in information om geografi, bläddrartyp mm för att löpande kunna anpassa vårt innehåll. För det syftet använder vi tjänsten Google Analytics. Du kan blockera cookies från Google Analytics på http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
  • Av tekniska skäl registrerar vi om användaren har loggat in i vårt webadministrationssystem.
  • Användning av personinformation

Vi lämnar aldrig personinformation vidare till tredje part, såvida inte du själv uttryckligen ger tillstånd till detta. Vi samlar heller aldrig in personinformation utan att du själv har gett oss denna information vid registrering, köp eller deltagande i en undersökning mm. Då samlar vi in information om namn, adress, postnummer, e-post, kön, ålder, intressen, inställningar till och kunskap om vissa ämnen. Personinformation används för att genomföra det köp eller den tjänst som är kopplad till insamlingen av informationen. Informationen används dessutom för att få större kunskap om dig och övriga användare av hemsidan. Denna användning kan t.ex. omfatta undersökningar och analyser som behövs för att förbättra våra produkter, tjänster och tekniker, samt för visning av innehåll och reklamkampanjer som är anpassade till dina intressen och hobbies.

Kontakt om personinformation
Om du vill komma åt den information som är registrerad om dig hos Gram Commercial ska du kontakta marketing@gram-commercial.com eller ringa oss på telefon +45 73 20 12 20. Om vi har registrerat felaktig information, eller om du har andra invändningar, kan du kontakta oss på samma sätt. Du har möjlighet att få insyn i den information vi har registrerat om dig, och du kan invända mot registreringen enligt gällande lagstiftning om insamling och lagring av personinformation.

Skydd för personinformation
Enligt gällande lagstiftning om personinformation ska informationen förvaras säkert och skyddat. Vi lagrar din personinformation i datorer med begränsad åtkomst. De är placerade i kontrollerade anläggningar, och våra säkerhetsåtgärder kontrolleras löpande för att avgöra om vår användarinformation hanteras på ett försvarbart sätt, och alltid med hänsyn till dina rättigheter som användare. Vi kan dock inte garantera 100 % säkerhet vid överföring via Internet. Det betyder att det kan finnas risk för att andra obehörigt bereder sig åtkomst till informationen när data skickas och förvaras elektroniskt. Du lämnar därför din personliga information under eget ansvar.

Personinformation raderas eller anonymiseras löpande efter hand som syftet de samlades in för avslutas. Personinformation sparas i högst 12 månader efter användning. Det snabba utvecklingen av Internet betyder att ändringar i vår hantering av personinformation kan bli nödvändiga. Vi förbehåller oss därför rätten att uppdatera och ändra befintliga riktlinjer för hantering av personinformation. Om vi gör det ändrar vi givetvis också datum för ”senast uppdaterat” längst ner på sidan. Om vi vidtar väsentliga ändringar ger vi dig information i form av ett synligt meddelande på våra hemsidor.

I den omfattning vi hanterar personinformation om dig har du enligt gällande lagstiftning rätt att få information om vilken personinformation som kan kopplas till dig. Om det skulle visa sig att den information eller de data vi hanterar om dig är felaktiga eller vilseledande har du rätt att kräva att de korrigeras, raderas eller blockeras. Du kan alltid protestera mot att information om dig behandlas. Du kan också alltid återkalla ditt godkännande. Du har möjlighet att klaga mot behandlingen av information om dig och data som berör dig. Klagomål lämnas till Datatilsynet i Danmark enligt gällande lagstiftning (i Danmark Persondataloven § 58, avsn. 1).

 

Checkpunkter
  • ProCold Award

    ...framhäva de mest energieffektiva professionella och kommersiella kylutrustningarna.

    Läs mer