logo

Hitta en produkt

Fokusera på
  • Energimärkningen:

    "Jag ser energimärkningen som en ögonöppnare för cateringindustrin. Den skapar transparens och gör det lätt att jämföra. Den kommer absolut att påverka framtida investeringar inom professionell kylning", EUC North (Utbildning), Pia Byrdal Pedersen

  • Energimärkningen:

    "Energimärkningen kommer att ge den dokumentation och de argument jag behöver för min beslutsprocess. Energiklassen kommer att vara ett avgörande skäl, och vi kommer att gå in för den högsta energiklassningen", Mariagerfjord Kommun, Kenneth Christensen

Gram Commercial i bakgrunden till höger. Solcellsparken till vänster i bilden förser vår fabrik med energi

Gram Commercial i bakgrunden till höger. Solcellsparken till vänster i bilden förser vår fabrik med energi

Made in Denmark

Ca 90 % av alla produkter som säljs av Gram Commercial har tillverkats (och utvecklats) på vår fabriken i Vojens i Sönderjylland. Det är staden där vårt företag grundades 1901, när fabrikanten Hans Gram byggde sin maskinverkstad på 100 m2, som bland annat kunde leverera kompletta mejerier.

Ca 30 000 produkter varje år
Fabriken sysselsätter ca 100 timavlönade medarbetare samt tillverknings- och processansvariga som ansvarar för tillverkningen av de ca 30 000 Gram-produkter som tillverkas varje år i fabriken. Jämfört med en total försäljning på 33 000 enheter tillverkas alltså 9 av 10 sålda produkter på fabrikken i Vojens.

Totalt sysselsätter Gram Commercial 180 personer i huvudkvarteret i Vojens. Våra avdelingar utanför Danmark sysselsätter tillsammans ca 40 personer inom försäljning och administration.

Investeringar i framtiden
Gram Commercial har, som en av de få kvarvarande tillverkare av kommersiella kyl- och frysprodukter i Danmark, gått mot strömmen. Det ger oss några värdefulla möjligheter och fördelar såsom när kontakt till marknaden, hög leveranssäkerhet och möjlighet att följa kvaliteten helt fram till kunden. Dessutom ger det oss möjlighet att omsätta kyltekniska know-how och idéer till nya produkter.

Företag i dag
Gram A/S: Försäljningsbolag för en polsk vitvarutillverkare.
Gram Equipment A/S: Glassindustri, svenskägt.
Gram Commercial A/S: Storkök och biomedicin, japanskägt.