logo

Hitta en produkt

Marin & Offshore - Introduktion

Vårt produktprogram med kyl- och frysprodukter för fartygsköket/kabyssen innehåller fyra olika skåpserier, en bänkserie och istärningsmaskiner. Alla skåp och bänkar är utrustade med rostfria marinhyllor och marinben, som kan fästas i durken. Skåpen är också utrustade med snäpphandtag (inte Compact skåp). Två av skåpsserierna erbjuder glasdörr som alternativ till rostfri, isolerad dörr.

Alla produkter tillverkas för 230V/60Hz och kan levereras med inbyggd kompressor. Produktprogrammet erbjuder också skåp och bänkar som på förfrågan kan levereras med vattenkyld kondensor. Produkterna kan också som alternativ anslutas till en extern kylanläggning. Kontakta vår tekniska kundsupportavdelning om du vill diskutera lämpliga lösningsmöjligheter.

Istärningsmaskinerna finns i olika varianter som kan tillverka kubiska istärningar, halvmåneformade isbitar och flingis. Dessutom erbjuder vi is/vattendispenser och iskrossare.

Principiella överväganden vid produktköp och/eller renovering av de befintliga kylinstallationerna

Checkpunkter
  • ProCold Award

    ...framhäva de mest energieffektiva professionella och kommersiella kylutrustningarna.

    Läs mer