logo

Hitta en produkt

Beräkna livscykelkostnaden för din kylprodukt

Beräkna livscykelkostnaden för din kylprodukt

LCK-beräkning - LivsCykel Kostnader

Alternativet till en produktrenovering/-reparation är givetvis att investera i en ny kylprodukt. Reparationen löser ett problem här och nu, och tar inte hänsyn till de sänkta driftkostnader som kan ackumuleras år för år genom att välja en ny och energieffektiv produkt.

Dessutom kan man förvänta sig löpande kostnader för underhåll och reparation för en äldre produkt, medan denna post kommer att vara väsentligt lägre för en ny produkt på grund av garantivillkoren (t.ex. upp till 5 år för en Gram-produkt).

En LCK-beräkning (LivsCykel Kostnader) gör det möjligt att objektivt jämföra de totala livslängdskostnaderna för två eller flera produktalternativ. Beräkningen tar hänsyn till den totala investeringen samt de totala energikostnaderna, så att man får en siffra för de totala kostnaderna under produktens livslängd.

Tänk dig valet mellan två kylskåp som använder en konventionell respektive en energieffektiv kylteknik. I det första fallet marknadsförs det oftast på priset, men det är långt ifrån alltid det billigaste sett över tid. Tvärtemot.

När du väljer och jämför behöver du bara ange de villkor som gäller för din beräkning, och så givetvis välja de produkter du vill jämföra.

Kriteriet för att välja är att produkterna är listade på den engelska Energy Technology List (ETL) och att produkterna dessutom omedelbart kan jämföras med de Gram-modeller som ingår i listan.

Observera att LCK-kalkylatorn inte tar hänsyn till skillnader i garantitid, miljöprofil eller eftermarknadstjänster. Den berättar heller inget om produktens fysiska förmåga att kyla under toppbelastningar och om driftsäkerheten.

Till LCK-beräkning (dansk)

Checkpunkter
  • ProCold Award

    ...framhäva de mest energieffektiva professionella och kommersiella kylutrustningarna.

    Läs mer