logo

Hitta en produkt

Kapacitetsbehov för kyl- och frysförvaring

Kapaciteten ska motsvara kökets behov, både när det gäller volym, placering, mobilitet och utrymmesförhållanden.

Närlager, mellanlager och fjärrlager
Kyl- och frysförvaring kan grovt indelas i närlager, mellanlager och fjärrlager. Det sistnämnda är kyl- och frysrum placerade i anknytning till köket, medan behovet för närlager normalt tillfredsställs av kyl- och frysskåp och/eller kyl- och frysbord för storkök.

Behov för kylt mellanlager i form av roll-in- och roll-through-skåp finns normalt i produktionskök.

Gram Commercial erbjuder alla typer av förvaringslösningar, inklusive montering och rördragning när det gäller rumlösningar samt lösningar med externt placerad kompressor.

Professionella kyl- och frysskåp ger närkapacitet där råvarorna förarbetas och blir de färdiga rätterna. Dessutom ger de, i sakens natur, en mobilitet som rummet inte har. De spar samtidigt värdefull gångyta, som normalt krävs vid betjäning av ett rum med rullställningar. Alla Grams lågenergiskåp använder bara naturliga kylmedel och isoleringsmaterial, helt HFC-fria. Kylrum använder HFC-haltiga kylmedel.

Valmöjligheterna på skåpsidan är många, och produkterna kan i stor utsträckning anpassas till det enskilda köket och de uppgifter som löses i de olika områdena i köket.

Kyl- och frysskåp från 200 till 1 400 liter
Låghöjds kyl- och frysskåp för placering under arbetsbänkar
Kyl- och frysbord är närlager i din omedelbara närhet

Checkpunkter
  • ProCold Award

    ...framhäva de mest energieffektiva professionella och kommersiella kylutrustningarna.

    Läs mer