logo

Hitta en produkt

Inbyggda eller fjärrplacerad kylenhet

Argumentet för val av produkter som är anslutna till en extern kylenhet är normalt att minimera bullerproblem och värmeavgivning. Energioptimerade kyl- och frysprodukter är emellertid både ljudsvaga och avger bara lite värme till storköket. Det hänger samman med att kompressorn i en energioptimerad kylprodukt är behovsstyrd och att den bara arbetar när temperaturen når en övre, fastställd gräns. Kompressorns löptid är med andra ord minimerad.

Grams lågenergikyl- och frysskåp avger ca 46 dB(A), några lite mindre, andra lite mer. Värmeavgivningen från ett 600 liters lågenergikylskåp från Gram motsvarar värmeavgivningen från ett enkelt 35 W lysrör.

Det betyder också att det naturliga valet är en inbyggd kompressor, medan den ”externa” lösningen väljs där det finns mycket låga gränser för den bullernivå och värmeavgivning man vill acceptera.

I samband med utbyte av befintliga produkter anslutna till en extern kylanläggning vill det därför finnas möjligheter att ansluta den nya utrustningen till denna lösning.

Checkpunkter
  • ProCold Award

    ...framhäva de mest energieffektiva professionella och kommersiella kylutrustningarna.

    Läs mer