logo

Hitta en produkt

Fysisk arbetsmiljö

Avgivande av buller och värme
Under planeringen av en bra fysisk arbetsmiljö lägger man ofta – och med rätta – fokus på avgivandet av värme och buller från köksmaskinerna och –utrustningen. Kyl- och frysprodukter är allmänt sett bullersvaga, och de avger också bara lite värme, inte minst när det gäller energieffektiva produkter. Grams lågenergikyl- och frysskåp avger ca 46 dB(A), några lite mindre, andra lite mer. Värmeavgivningen från ett 600 liters lågenergikylskåp från Gram motsvarar värmeavgivningen från ett enkelt 35 W lysrör.

Snabbkylar och -frysar har däremot en annan bullernivå och är en större källa till värmeavgivning till rummet. Det har man tagit hänsyn till och anvisat lösning för i arbetsplats- och produktutformningen.

Det betyder också att vi normalt rekommenderar köken att välja kyl- och frysprodukter från Gram med inbyggd kompressor, i motsats till lösningar där kompressorer för kylanläggningar monteras utanför köksområdet.
Fläktkylskåp och –frysskåp har däremot en annan bullernivå och är en större källa till värmeavgivning till rummet. Det har man tagit hänsyn till och anvisat lösning för i arbetsplats- och produktutformningen.

Ergonomi
Ergonomi är en annan viktig produktaspekt. Det är för långt att här redogöra för de ergonomiska egenskaperna för produkterna i vårt produktprogram. Dessa egenskaper beskrivs dock i våra produktbroschyrer. Broschyrerna kan laddas ner i samband med alla produktvisningar på denna hemsida.

Nikkelallergi
Rostfria storköksprodukter som innehåller nickel kan medföra stora problem för de personer som lider av nickelallergi. Det finns också en reell risk för utveckling av denna allergi när man dagligen utsätts för kontakt med dessa metaller.

Där det är tekniskt möjligt använder Gram bara nickelfria stålprodukter för det rostfria produktsortimentet. Förutom att vara nickelfria har dessa specialutvecklade, moderna legeringarna berikats med titan. Detta ser till att de rostfria egenskaperna bibehålls i dagens stressiga storkök.

Checkpunkter
  • ProCold Award

    ...framhäva de mest energieffektiva professionella och kommersiella kylutrustningarna.

    Läs mer