logo

Hitta en produkt

Ekodesign och Energimärkning från och med den 1 juli 2016

Inom EU gäller ett nytt energimärkningssystem för professionella kyl- och frysskåp från och med den 1 juli 2016. Det baseras på det nya Ekodesigndirektivet från EU. Det anger att alla produkter som säljs inom EU enligt lag måste genomgå strikta normer om lägsta energiprestanda (Minimum Energy Performance Standards – MEPS). Alla produkter måste uppnå lägst energiklass ”G”. Om de inte uppnår denna nya tröskel får de inte säljas inom EU. I praktiken innebär detta enligt lag att alla produkter med en energiförbrukning över den lägsta nivån inte tillåts saluföras inom EU från och med den 1 juli 2016.

De nya kraven enligt Ekodesign, som har utvecklats för att främja energieffektiviteten och miljövänlig konstruktion, gäller för alla tillverkare och importörer som säljer och marknadsför produkter inom EU.

Märkningsplanen är obligatorisk för länder inom EU. Den är baserad på en bokstavsmärkning från A till G, där A betecknar de mest energisparande produkterna. I syfte att ytterligare förbättra energieffektiviteten kommer energitrösklarna att skärpas igen under 2019. Det innebär att klass A+++ kommer att införas från och med den 1 juli 2019.

Vill du veta mer kan du ladda ner vår broschyr

Här hittar du energimärkningarna för dina Gram-produkter

Checkpunkter
  • ProCold Award

    ...framhäva de mest energieffektiva professionella och kommersiella kylutrustningarna.

    Läs mer