logo

Hitta en produkt

Ditt behov av mobilitet och flexibilitet

Förvaring av kyl- och frysvaror kan grovt indelas i när- och fjärrlager. Det sistnämnda är kyl- och frysrum placerade i anknytning till köket, medan behovet för närlager normalt tillfredsställs av kyl- och frysskåp och/eller kyl- och kylbänk för storkök.

Gram Commercial erbjuder båda typerna av förvaringslösningar, inklusive montering och rördragning när det gäller rumlösningar samt lösningar med externt placerad kompressor.

Kyld förvaring i form av kyl- och frysskåp och/eller kyl- och frysbord är de mest flexibla lösningarna när vi talar om produkter med inbyggd kylanläggning. Enheterna kan i stort sett placeras eller omplaceras efter behov. Hjul kan erbjudas för extra mobilitet. Valmöjligheterna är många, och produkterna kan i stor utsträckning anpassas till det enskilda köket och de uppgifter som ska lösas i kökets olika områden.

Produkter för närlager:

Kyl- och frysskåp från 200 till 1 400 liter
Låghöjds kyl- och frysskåp för placering under arbetsbänkar
Kyl- och frysbord, 30 olika kombinationer av dörrar och lådor

Man är bunden på ett helt annat sätt med en lösning där skåpen eller bänken är anslutna med en rördragning till en extern kylanläggning.

Ett kyl-/frysrum är enligt sakens natur också en stationär lösning, där det ofta finns betydande hinder för utvidgning av ett befintligt rum eftersom utrymmesförhållandena är givna. Här kan ett eller flera dubbeldörrkylskåp, med deras stora volymer, vara klara alternativ. De tar i allmänhet mindre utrymme än en rumlösning, eftersom rummet bland annat också kräver att det finns fri passage med en rullställning till och från rummet.

Checkpunkter
  • ProCold Award

    ...framhäva de mest energieffektiva professionella och kommersiella kylutrustningarna.

    Läs mer