logo

Hitta en produkt

Användningsmönster

Överväg följande förhållanden runt användningsmönster och behov:

Glasdörr eller isolerad dörr:
En glasdörr ger överblick utan att du först behöver öppna dörren. Det spar tid och reducerar antalet av dörröppningar. Glasdörrskåp är också lämpliga för självbetjäningsområden, t.ex. för drycker.

Flera temperaturområden i samma skåp:
Kombiskåpen är flerfunktionsskåp som är konstruerade med två kylda rum, d.v.s. två dörrar över varandra. Det är en utrymmesbesparande lösning, eftersom skåpet kan fungera som både kyl- och frysskåp. Därmed kan man disponera flera temperaturområden i samma skåp.
Det finns också en variant som kombinerar snabbkyl och utvidgad lagerkylning, U/KP-skåpen.

TWIN Kombiskåp

TWIN U/KP-Kombiskåp

Ben eller hjul:
Behöver du kunna flytta runt dina kylprodukter med jämna intervall (t.ex. på grund av rengöring) är hjul ett självklart alternativ till ben.

GN djup- eller breddmått:
Valet står mellan det djupa och breda 2/1 GN-systemet. Det djupa gastronormsystemet medger att två 1/1 GN-plåtar placeras bakom varandra på de rostfria stödskenorna medan det 2/1 breda GN-systemet har plats för två 1/1 GN-plåtar bredvid varandra på hyllorna.

Råvarorna nära till hands eller längre bort:
Arbetet vid en kylbänk ger den snabbaste åtkomsten till råvarorna. Bänken kan inredas med dörrar eller lådor eller en kombination. Lådor har dessutom fördelen att de underlättar överblicken över och åtkomsten till råvarorna.
En ”underdisklösning” är ofta också en bra lösning, eftersom råvarorna återigen förvaras vid arbetsplatsen. Samtidigt utnyttjas utrymmet under bänksskivan.
En skåplösning kräver normalt något flera steg, men ger i gengäld mer kapacitet i höjden.

Gram kylbänk med eldriven lyft- och sänkanordning

Gram kylbänk med eldriven lyft- och sänkanordning

Behov av variabel höjd:
Här rekommenderar vi en eldriven lyft- och sänkanordning för inställning av arbetshöjden.

Kyl- och frysbänkar i GRAM GASTRO 07serien finns i en elektrisk höjdjusterbar variant. Bänken är höjdjusterbar från 850 till 1050 mm. Denna praktiska funktion är tillgänglig för alla modeller i serien, även till modeller med externt monterad kompressor.
 

 
Checkpunkter
  • ProCold Award

    ...framhäva de mest energieffektiva professionella och kommersiella kylutrustningarna.

    Läs mer