logo

Finn produkt:

fokus på

Puber & Kafeer - Introduksjon

Vårt produktprogram av kjøle- og fryseprodukter har produktserier og produktvarianter som henvender seg til ulike brukssituasjoner og behov. Hvis stedet legger vekt på f.eks. en høy gastronomisk profil, der det blir lagt mye energi i menyen, vil våre gastronomi kjøle- og fryseskap eller bord ofte bli foretrukket.

I andre tilfelle går behovet i en annen retning der f.eks. kompakte, ytre mål og mulighet for næroppbevaring eller innbygging i eksisterende arrangementer har størst betydning.

Prinsipielle overveielser mht. ditt fremtidige kjøleprodukt

Sjekkpunkter
  • ProCold Award

    ...ønsker å støtte og påskynde overgangen til klimavennlige kjølemedier.

    Les mer
  • SUPERIOR PLUS 72 vinder GOOD DESIGN prisen

    ...fremhæver verdens vigtigste eksempler på bæredygtigt design. 

    Les mer