logo

Finn produkt:

fokus på

Personvern

Eieropplysninger

Dette nettstedet tilhører:Gram Commercial A/S
Aage Grams Vej 1 · DK-6500 Vojens
Danmark
Telefon: +45 73 20 12 20

 

Informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler til de formålene som er beskrevet nedenfor. En informasjonskapsel er en liten tekstfil som blir lagret i din nettleser for å kunne kjenne igjen din datamaskin når du kommer tilbake til nettstedet. Våre informasjonskapsler lagrer ingen personopplysninger, og de kan ikke inneholde virus.

Så lenge blir informasjonskapslene oppbevart
Informasjonskapsler sletter seg selv etter et visst antall måneder (kan variere), men blir fornyet ved hvert besøk.

Slik sletter du informasjonskapsler
Se veiledning her: http://minecookies.org/cookiehandtering  

Slik unngår du informasjonskapsler
Hvis du ikke vil motta informasjonskapsler, kan du blokkere dem. Se veiledning her: http://minecookies.org/cookiehandtering.

Slik bruker vi informasjonskapsler på vårt nettsted

  • Vi bruker informasjonskapsler på nettstedet vårt for flere formål:
  • Vi lager statistikk over antall brukere og hvilke sider de ser. Vi samler informasjon om geografisk plassering, nettlesertype mv. slik at vi kontinuerlig kan tilpasse innholdet. Vi bruker Google Analytics til dette formålet. Du kan blokkere bestemte informasjonskapsler fra Google Analytics på http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
  • Av tekniske årsaker registrer vi om brukeren er logget på vårt administrasjonssystem.

Bruk av personopplysninger
Vi gir ikke videre personopplysninger til tredjepart uten din uttrykkelige tillatelse, og innsamler aldri personlig informasjon uten at du har gitt oss disse opplysningene ved å registrere deg, kjøpe noe eller delta i en undersøkelse eller lignende. Her innsamler vi opplysninger om navn, adresse, postnummer, e-postadresse, kjønn, alder, interesser, meninger og viten om forskjellig emner. Personopplysninger blir brukt til å gjennomføre kjøp av de varene eller tjenestene som dataene er innsamlet til. Dessuten bruker vi denne informasjonen til å finne ut mer om deg og andre nettstedbrukere. Denne bruken kan bl.a. omfatte undersøkelser og analyser som er rettet mot en forbedring av våre produkter, tjenester og teknologier samt visning av innhold og reklamer som er tilpasset dine interesser og hobbyer.

Kontakt vedr. personopplysninger
Hvis du ønsker å se de data Gram Commercial har registrert om deg, så kontakt oss på marketing@gram-commercial.com eller ring + 45 73 20 12 20. Hvis det er registrert feilaktige data, eller du har andre klager, kan du rette henvendelse samme sted. Du har mulighet for å få vite hvilke data som er registrert om deg, og du kan klage over registrerte data iht. reglene i den danske Lov om behandling af personoplysninger (Persondataloven).

Beskyttelse av personopplysninger
Iht. denne loven skal personopplysninger lagres sikkert og konfidensielt. Vi lagrer dine personopplysninger i datamaskiner med adgangsbegrensning plassert på steder som er under kontroll. Våre sikkerhets-foranstaltninger kontrolleres regelmessig for å sikre at brukerens data håndteres riktig, og brukerens rettigheter blir ivaretatt. Vi kan imidlertid ikke garanterer 100 % sikkerhet ved dataoverføringer over Internett. Derfor er det en risiko for at uautoriserte personer kan få tilgang til informasjon når data overføres og lagres elektronisk. Du avgir derfor personlige opplysninger på eget ansvar.

Personopplysninger blir løpende slettet eller anonymisert når de ikke lenger tjener det formålet som de var innsamlet for. Personopplysninger lagres i maks. 12 måneder etter bruk. Den hastigheten som Internett utvikler seg med, gjør det noen ganger nødvendig å endre i måten vi behandler personopplysninger. Derfor forbeholder vi oss retten til å oppdatere og endre gjeldende retningslinjer for behandling av personopplysninger. Når det skjer, oppdaterer vi selvfølgelig "Sist oppdatert"-datoen nederst på siden. Når det blir foretatt vesentlige endringer, vil det komme en synlig meddelelse på nettsidene.

Iht. den danske Lov om behandling af personoplysninger, har du rett til å bli informert om hvilke personopplysninger som er knyttet til deg hvis personlig informasjon om deg blir behandlet. Hvis informasjon eller data om deg viser seg for å være feilaktig eller villedende, har du rett til å kreve at slik informasjon bli rettet, slettet eller blokkert. Du kan alltid gjøre innsigelse mot at opplysninger om deg blir gjort til gjenstand for behandling. Du kan også til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke. Du kan klage over behandlingen av personopplysninger og informasjon om deg. Klagen sendes til det danske Datatilsynet, se § 58, 1. ledd  i den danske Lov om behandling af personoplysninger.

 

Sjekkpunkter
  • ProCold Award

    ...ønsker å støtte og påskynde overgangen til klimavennlige kjølemedier.

    Les mer