logo

Finn produkt:

fokus på
  • Om energimerket:

    "Energimerking har etter min mening vært en vekker for cateringbransjen. Ordningen skaper bedre oversikt og gjør det lettere å sammenligne produkter. Dette vil helt klart påvirke våre fremtidige investeringer innen profesjonelle kjølesystemer", EUC Nord (Utdanning), Pia Byrdal Pedersen

  • Om energimerket:

    "Energimerkingen gir meg den nødvendige dokumentasjonen og argumentene jeg trenger i beslutningsprosessen. Vi ønsker den beste energiklassifiseringen, så energiklasse vil bli en viktig faktor", Mariagerfjord Kommune, Kenneth Christensen

Gram Commercial i bakgrunnen til høyre. Solcelleparken til venstre i bildet forsyner fabrikken vår med energi til oppvarming.

Gram Commercial i bakgrunnen til høyre. Solcelleparken til venstre i bildet forsyner fabrikken vår med energi til oppvarming.

Made in Denmark

Ca. 90 % av alle Gram produktene som blir solgt våre markeder er produsert (og utviklet) på fabrikken vår i Vojens i Syd Jylland, Danmark. Det er byen hvor bedriften vår tilbake i 1901 ble grunnlagt, da fabrikant Hans Gram bygde sitt maskinverksted på 100 m2 som bl.a. kunne levere komplette meierier.

Ca. 30 000 produkter årlig
Fabrikken har ca. 135 timelønnede ansatte og produksjons- og prosessansvarlige som har ansvaret for produksjonen av de ca. 30 000 Gram-produktene som årlig blir produsert på fabrikken. I forhold til et samlet salg på ca. 33 000 enheter er det dermed ca. 9 av hvert 10. solgte produkt som bedriften produserer selv.

I alt har Gram Commercial ansatt 197 personer (1/1-2017).

Investeringer i fremtiden
Gram Commercial har, som en av de få gjenværende produsenter av kommersielle kjøle- og fryseprodukter i Danmark, gått mot strømmen. Den disposisjonen gir oss noen verdifulle muligheter og fordeler i form av nærhet til markedet, høy leveringssikkerhet og mulighet for å følge kvaliteten helt til døren. Og så gir det oss muligheten for å omsette kjøleteknisk kunnskap og dyktighet "direkte" til nye produkter.

Selskaper i dag
Gram A/S: Salgsselskap for polsk hvitevareprodusent
Gram Equipment A/S: Iskremindustri, svensk eid
Gram Commercial A/S: Storkjøkken og biomedisinsk, japansk eid

Sjekkpunkter