logo

Finn produkt:

INTEGRASJON AV SALG og MARKEDSFØRING med virkning fra 1. januar 2017

Kjære kunde og samarbeidspartner

I første kvartal i år sendte vi ut en felles selskapsmelding om at vi hadde inngått et tettere samarbeid om salg og markedsføring på food service-markedet. I dag har Hoshizaki Europe B.V. og Gram Commercial A/S den glede av å kunne annonsere den offisielle juridiske sammenslåingen av våre salgs- og markedsføringsfunksjoner.

Med virkning fra 1. januar 2017 fusjonerer Gram Commercial A/S' salgs- og markedsføringsfunksjoner innenfor food service-markedet med Hoshizaki Europe B.V.

Kombinasjonen av Gram Commercials innovative kjøleløsninger og Hoshizaki Europes ledende posisjon innen utvikling og produksjon av isbitmaskiner vil øke verdien og styrke vår posisjon på våre felles marked. Vi forventer at partnerskapet vil resultere i større effektivitet og gjøre oss i stand til å levere enda bedre tjenester.

Som med alle viktige forretningsbeslutninger jobber vi hardt for å sikre at integrasjonsprosessen går så problemfritt som mulig, slik at du skal kunne forvente den samme høye kvalitet på kundeservice og -support som tidligere.

Funksjoner hos Gram Commercial A/S og Hoshizaki Europe B.V.

Fremover vil Gram Commercial A/S utelukkende ivareta utvikling og produksjon av kjøle- og fryseprodukter for å sikre riktig forsyning av disse produktene til food service-industrien, mens salg, markedsføring, distribusjon og service håndteres av Hoshizaki Europe B.V.

Når det gjelder det biomedisinske markedet, vil Gram Commercial A/S fortsatt stå for salg og markedsføring via den aktuelle salgsorganisasjonen og under merkevaren Gram.

Det betyr at Hoshizaki Europe gjennom sine omfattende salgs- og serviceteam vil styre alt salg og all markedsføring, distribusjon og service av både Hoshizaki- og Gram Commercial-produkter til food service-markedet. På de skandinaviske markedene blir Gram Commercials salgs- og markedsføringsfunksjoner videreført i de nyetablerte selskapene Hoshizaki Danmark og Hoshizaki Norge.

For å sikre løpende kundesupport og gode forretningsforbindelser vil fysisk plassering, kontakter og avtaler fortsatt være de samme pr. 1. januar 2017:

- Kontaktopplysninger og -personer vil være uendrede
- Kontrakter og avtaler respekteres av Hoshizaki Norge og forblir uendret

Etter 1. januar 2017 vil ordrer og leveranser bli fakturert av Hoshizaki Norge, men betalings- og leveringsbetingelsene forblir uendret.

Merkevaren Gram

Hoshizaki Europe anerkjenner Gram som et sterkt merke innenfor kjøle- og fryseprodukter og vil derfor fortsatt markedsføre kjøle- og fryseprodukter til food service-markedet utviklet og produsert av Gram Commercial under merkevaren Gram.

Vi er svært begeistret for fremtidsutsiktene og ser frem til et tettere samarbeid. Synergien på tvers vil fremme våre produkter og tjenester – med deg, vår kunde, i sentrum.

Takk for din fortsatte støtte. Hvis du har spørsmål, er du velkommen til å kontakte våre kontorer i ditt respektive marked.

Med vennlig hilsen


Jeff Basolis                              Ole Brandorff-Lund
Managing Director                   Managing Director
Hoshizaki Europe B.V.            Gram Commercial A/S


Om Hoshizaki Corporation, Co., LTD

I februar 1947 ble Hoshizaki Europes morselskap, Hoshizaki Electric Company (i dag Hoshizaki Corporation), stiftet i Nagoya, Japan av Mr. Shigetoshi Sakamoto. Gjennom årenes løp har Hoshizaki Electric produsert og solgt en rekke ulike produkter, deriblant komfyrer, kjøleskap og frysere, salgsautomater, vannrenseapparater, dispensere og kjøledisker. Siden lanseringen av den første ismaskinen i 1965 har Hoshizaki vokst betydelig. I 1981 ble Hoshizaki Amerika etablert i Peachtree City, Georgia. Elleve år senere ble Hoshizaki Europe etablert i Amsterdam i Nederland med sikte på å utvide virksomheten i Europa, Afrika og Midtøsten.

I 2006 kjøpte Hoshizaki den amerikanske Lancer Corporation, en ledende global produsent og forhandler av tappesystemer. I midten av 2008 gikk danske Gram Commercial A/S inn i Hoshizaki-gruppen med fokus på høykvalitets kjøleskap og frysere til profesjonell bruk. Hoshizaki har vært notert på børsene i Tokyo og Nagoya siden 10. desember 2008

Sjekkpunkter
  • ProCold Award

    ...ønsker å støtte og påskynde overgangen til klimavennlige kjølemedier.

    Les mer