logo

Finn produkt:

Ecodesign og energimerking fra 1. juli 2016

1. juli 2016 trådte den nye ordningen for energimerking av kjøleskap og frysere for profesjonell bruk i kraft i EU. Ordningen er basert på EUs Ecodesigndirektiv som fastslår at alle produkter beregnet på salg i EU, må oppfylle strenge minimumskrav til energieffektivitet (MEPS – Minimum Energy Performance Standards). Produktene må som minimum ha energikarakter "G". Hvis de ikke oppfyller den nye grensen, kan de ikke selges på EUs marked. I praksis betyr dette at produkter som har et høyere energiforbruk enn den fastsatte minstestandarden, ved lov ikke er tillatt solgt innenfor EU fra 1. juli 2016.

De nye kravene til økodesign, som er utarbeidet for å fremme energieffektivitet og miljøvennlig design, gjelder alle produsenter og importører som selger og markedsfører produkter innenfor EU.

Merkeordningen er obligatorisk for alle EU-land. Det benyttes bokstavkarakterer fra A til G, der A gis til de mest energibesparende produktene. For å oppnå enda bedre energieffektivitet vil det komme nye og strengere grenseverdier i 2019. Det skjer ved at man innfører klassen A+++ innen 1. juli 2019.

Last ned brosjyren vår for mer informasjon

Finn energimerket til ditt Gram-produkt her

Sjekkpunkter
  • ProCold Award

    ...ønsker å støtte og påskynde overgangen til klimavennlige kjølemedier.

    Les mer