logo

Finn produkt:

Catering & Sentralkjøkkener - Introduksjon

Storkjøkkener som driver med catering har et annerledes behov for utstyr enn det ”alminnelige” restaurantkjøkkenet. Det blir tilberedt større porsjoner om gangen, og ofte blir rettene planlagt og dermed tilberedet for flere dager om gangen.

Dette gjelder især sentralkjøkkener, også ofte kalt produksjonskjøkkener. Her blir det typisk tilberedt et stort antall porsjoner som enten holdes varme for servering/ev. bringes ut umiddelbart etter tilberedning eller som nedkjøles eller nedfryses i flg. HACCP-forskriftene for senere servering.
Her er det avgjørende å opprettholde en intakt kjølekjede.

Det finnes velegnede Gram kjøle- og fryseprodukter til denne typen storkjøkkener, og vi har stor erfaring innenfor modernisering og utbygging av eksisterende kjøle- og fryseanlegg.

Sjekk filmen fra IDA Mødecenter

Kundecases

KJØKKENREHABILITERING KRYDRET MED GRØNN ENERGI. IDA Mødecenter, København

 

 

Tønder Felleskjøkken

Tønder Felleskjøkken

FRA DYR DAGENS RETT TIL LØNNSOMME DELIKATESSER. Tønder Felleskjøkken

Til kundecase

 

 

 

Prinsipielle overveielser ved kjøp av produkter og/eller fornyelse av eksisterende kjøleinstallasjoner

Sjekkpunkter
  • ProCold Award

    ...ønsker å støtte og påskynde overgangen til klimavennlige kjølemedier.

    Les mer