logo

Finn produkt:

Barneomsorg & Skoler - Introduksjon

Daghjem, barnehager og grunnskoler er eksempler på institusjoner, som har behov for avkjølt oppbevaring av matvarer. Kapasitetsbehovet er selvfølgelig avhengig av antallet av barn i institusjonen, men også av den matordningen som gjelder på stedet. I mange tilfeller er det et spørsmål om oppbevaring av matpakker, frukt, grønnsaker og drikkevarer. Eller om oppbevaring av lunsjretter levert utenfra hvis det finnes en matordning.

Her er kjøle- og fryseskap med glassdør ofte en populær løsning, siden de gjør det lettere å finne det som førskolelæreren eller barnet leter etter. Kun i sjeldne tilfeller lages det mat til daglig og fra bunnen i det vi her kaller et institusjonskjøkken.

På de høyere utdanningene og på pleiehjem derimot har man ofte kjøkkener med ansatt kjøkkenpersonale som står for kalde og varme menyer. Behovet for kjøle- og fryseprodukter/-løsninger i disse kjøkkenene kan sammenlignes med restaurant- eller kantinekjøkkenet, se denne kategorien for mer informasjon om dette.

Daginstitusjonskjøkken i Holbæk Kommune

Daginstitusjonskjøkken i Holbæk Kommune

Kundecase

FRA MATPAKKER TIL MOTTAKSKJØKKENER
Daginstitusjoner Holbæk Kommune

Til kundecase


 

Prinsipielle overveielser mht. ditt fremtidige kjøleprodukt

Sjekkpunkter
  • ProCold Award

    ...ønsker å støtte og påskynde overgangen til klimavennlige kjølemedier.

    Les mer