logo

Finn produkt:

Bakerier & Konditorier - Introduksjon

Kjøle- og fryseprodukter fra Gram imøtekommer de ulike behovene som bakerier og konditorier har. Produktene i vår BAKER-serie omfatter et bredt spekter av kjøle- og fryseskap til bakeri utstyrt med bakeribæreskinner til bakeriplater. Kjøleskapene er utstyrt med tørrkjølings- og tinefunksjon.

BAKER-serien omfatter også 930 liters bakerifryseskap med innfrysning og et fryse-/raskeskap, samt kjøle- og frysebord utstyrt med bakeriskinnesett for bakeriplater. Dessuten tilbyr vi også ”alminnelige” kjøle- og fryseskap til bl.a. selvbetjeningsområder i butikken, f.eks. glassdørkjøleskap.

Vi leverer både produkter med innbygd kompressor og produkter forberedt for tilkobling til ekstern kompressor.

Prinsipielle overveielser mht. ditt fremtidige kjøleprodukt

Sjekkpunkter
  • ProCold Award

    ...ønsker å støtte og påskynde overgangen til klimavennlige kjølemedier.

    Les mer