logo

Vind product

Focus op

Privacy

Eigendom

Deze website wordt geleverd door:

Hoshizaki-Gram

Cookies
Deze website maakt gebruik van cookies voor onderstaande doeleinden. Een cookie is een tekstbestandje dat wordt opgeslagen in uw browser en het zorgt ervoor dat de server die de cookie heeft aangemaakt uw computer kan identificeren als u de website opnieuw bezoekt. Onze cookies slaan geen persoonsgegevens op en kunnen geen virussen bevatten.

Hoe lang worden cookies bewaard?
Cookies verwijderen zichzelf na een bepaald aantal maanden (dit kan variëren), maar worden vernieuwd na ieder bezoek.

Hoe kan ik cookies verwijderen?
Hier vindt u de instructies voorde verwijdering van cookies: http://minecookies.org/cookiehandtering (DK)

Hoe kan ik cookies weigeren?
Als u geen cookies wenst te ontvangen, kunt u deze blokkeren door de volgende instructies te volgen: http://minecookies.org/cookiehandtering (DK).

Op welke manier maken wij gebruik van cookies op onze website?
Wij gebruiken cookies op onze website om meerdere redenen:

  • We houden statistieken bij van het aantal gebruikers en de pagina’s die ze bezoeken. We verzamelen geografische gegevens en informatie over browsertypes, zodat we onze inhoud voortdurend kunnen aanpassen. Hiervoor gebruiken we Google Analytics. U kunt bepaalde cookies blokkeren voor Google Analytics via  http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
  • Om technische redenen registreren wij of gebruikers hebben ingelogd op ons internetbeheersysteem.
  • Om op de sociale media te kunnen delen maken wij gebruik van een service van www.addthis.com. De betrokken sociale media – op dit ogenblik Facebook, Twitter en Google+ – kunnen één of meer cookies in de browser van de gebruiker opslaan. Bij deze service aangesloten adverteerders kunnen ook cookies in de browser van de gebruiker opslaan.

Gebruik van persoonsgegevens
Wij geven nooit persoonsgegevens door zonder uw uitdrukkelijke toestemming, en wij verzamelen nooit persoonsgegevens, tenzij u deze aan ons verstrekt door u te registreren of een aankoop te doen of door deel te nemen aan een onderzoek of iets dergelijks. De gegevens die wij via deze kanalen verzamelen zijn naam, adres, postcode, e-mail, geslacht, leeftijd, interesses, meningen en kennis van verschillende onderwerpen. Persoonsgegevens wordt gebruikt in verband met de aankoop van het product of de dienst waarvoor deze werden ingezameld. Daarnaast gebruiken we deze informatie om meer te weten te komen over u en andere gebruikers van de website. Zo gebruiken wij de gegevens in onderzoeken en analyses waarmee we onze producten, diensten en technologieën te verbeteren, en om inhoud en advertenties weer te geven die overeenkomen met uw interesses en hobby’s.

Informatie over uw persoonsgegevens
Als u wilt zien welke gegevens Hoshizaki-Gram over u heeft geregistreerd, neem dan contact met ons op via marketing@gram-commercial.com of bel +45 73 20 12 20. Dit adres en telefoonnummer kunt u ook gebruiken om door te geven dat geregistreerde gegevens onjuist zijn of bij andere klachten. U hebt het recht om te weten welke gegevens er over u zijn opgeslagen, en u kunt een klacht indienen over geregistreerde gegevens op grond van de regels in de Deense Wet op verwerking van persoonsgegevens (Persondataloven).

Bescherming van persoonsgegevens
Op grond van de wet moeten persoonsgegevens veilig en vertrouwelijk worden opgeslagen. Wij bewaren uw persoonsgegevens op computers met beperkte toegang en op locaties met beperkte toegang. Onze veiligheidsmaatregelen worden regelmatig gecontroleerd om ervoor te zorgen dat gebruikersgegevens op de juiste wijze worden behandeld en dat uw gebruikersbelangen voortdurend worden veiliggesteld. Wij kunnen echter geen 100% veiligheid garanderen bij gegevensoverdracht via het internet. Er bestaat dan ook een kans dat onbevoegde personen toegang krijgen tot informatie wanneer gegevens elektronisch worden overgedragen en opgeslagen. U verstrekt derhalve alle informatie op eigen risico.Persoonsgegevens worden altijd verwijderd of geanonimiseerd als zij niet langer van belang zijn voor het doel waarvoor ze werden verzameld. Persoonsgegevens worden tot max. 12 maanden na gebruik opgeslagen.??Door de snelle ontwikkeling van het internet is het soms noodzakelijk om de manier waarop wij persoonsgegevens hanteren aan te passen. Daarom behouden we ons het recht voor om de huidige richtlijnen voor de verwerking van persoonsgegevens bij te werken en te wijzigen. In dat geval wijzigen wij vanzelfsprekend de 'Voor het laatst bijgewerkt'-datum onderaan de pagina. Bij ingrijpende wijzigingen wordt een duidelijk bericht geplaatst op onze websites.Op grond van de Wet op de verwerking van persoonsgegevens hebt u, bij verwerking van uw persoonsgegevens, recht op informatie over de persoonsgegevens die betrekking hebben op u. Als de informatie of gegevens over u onjuist of misleidend blijken te zijn, hebt u het recht om te eisen dat dergelijke informatie wordt verbeterd, gewist of geblokkeerd. U kunt te allen tijde bezwaar maken als informatie over u wordt onderworpen aan gegevensverwerking. U kunt ook te allen tijde uw toestemming intrekken. U kunt een klacht indienen tegen de verwerking van persoonlijke gegevens en informatie door een klacht te sturen naar het Deense bureau voor persoonsgegevensbescherming, zie artikel 58(1) van de Deense Wet op de verwerking van persoonsgegevens.

 

Checkpoints