logo

Find produkt:

fokus på
  • Sagt om energimærket:

    "Jeg ser energimærkningen som en øjenåbner for cateringbranchen. Den vil skabe gennemsigtighed og gøre det nemt at sammenligne produkter. Vi vil uden tvivl bruge denne information i forbindelse med fremtidige investeringer i professionelle køle- og fryseprodukter", Pia fra EUC Nord.

  • Sagt om energimærket:

    "Energimærkningen vil give mig den dokumentation og de argumenter, som jeg har brug for i min beslutningsproces. Energieffektivitetsklassen vil være et afgørende kriterie, og vi går efter produkter fra den bedste energiklasse", Kenneth fra Mariagerfjord Kommune.

Kvalitetsledelsessystem

Gram Commercial A/S har et integreret og certificeret kvalitetsledelsessystem som opfylder kravene for kvalitetsledelsessystemer i DS/EN ISO 9001 og for medicinsk udstyr i ISO 13485.

Herudover arbejder vi efter kravene i Indenrigs- og sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 1263 af 15. december 2008, annex V og VII (MDD).

Systemet er under opbygning og forventes certificeret i 4. kvartal 2013.

Kvalitetsledelsessystemet skal sikre at:

・  at vi til stadighed kan tilvejebringe produkter og ydelser der opfylder kundekrav og relevante myndighedskrav.

・  at styrke kundetilfredsheden, bl.a. gennem en løbende forbedring af systemet og ved en sikring af overensstemmelse med kundekrav og relevante myndighedskrav.


Gyldighedsområder

Gyldighedsområdet for kvalitetsledelsessytemet (DS/EN ISO 9001) er:
・  Udvikling, produktion, salg, installation og service af køle- og frysemøbler til professionelt brug

Gyldighedsområdet for medicinsk udstyr (DS/EN ISO 13485) er:
・  Salg, produktion og service af køle- og frysemøbler til opbevaring af blodprodukter

Gyldighedsområdet for produkter der skal CE-mærkes iht. Indenrigs- og sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 1263 af 15. december 2008, annex V og VII, planlægges til at være:
・  Fremstilling og endelig kontrol af køle- og frysemøbler beregnet til opbevaring af poser med humant blod i klasse IIa

Kundecenter

Kontakt kundecenteret: Tlf. 7320 1220

Kontakt os vedr. generelle produktspecifikke spørgsmål, priser, levering mv.

E-mail: salg@gram-commercial.com

Kundeservice medarbejder

Service

Kontakt Service: Tlf. 7320 1230.

Størsteparten af alle opkald afhjælpes inden for 24 timer. Servicetelefonen er bemandet i almindelig åbningstid fra kl. 8-16 og 8-15 om fredagen.

Derudover har vi en vagtordning indtil kl. 20, samt fra kl. 8 – 20 i weekender og på helligdage.

Gram Service medarbejder

Teknisk Support

Kontakt Teknisk Support Tlf.: 7320 1230

Telefonen til teknisk support er åben alle hverdage fra kl. 8-16.

Gram Teknisk Support medarbejder

Salgskonsulenterne

Kontakt os vedr. generelle salgs spørgsmål mv.

Salgskonsulenterne

Alle vores brochurer

Du kan downloade alle vores aktuelle brochurer i pdf-format.

Link til alle vores brochurer..