logo

Find produkt:

Et køleskab til madpakker, her placeret i et åbent område.

Et køleskab til madpakker, her placeret i et åbent område.

Fra madpakker til modtagekøkkener

Med vedtagelsen af en ny model for kommunale madordninger måtte Holbæk Kommune gennemgå alle sine daginstitutioners køkkener. Flere institutioner er i dag blevet opdateret, så de lever op til kravene for modtagekøkkener. Gram Commercial har leveret 120 nye køle- og fryseskabe til kommunen. Storkøkkenforhandler: KEN Storkøkken

Når sultne børnemaver skal mættes i Holbæk Kommunes daginstitutioner, tilbyder nogle institutioner en fælles madordning,
mens børn i andre institutioner sætter tænderne i en medbragt madpakke. I 2010 vedtog den daværende regering en ny kommunal model for madordninger i samtlige kommunale børneinstitutioner og lod det være op til forældrebestyrelsen i den enkelte institution, om de ønsker at være med i en madordning eller ej.

– Beslutningen om at være med i en madordning er på årligt valg i det enkelte dagtilbud. Derfor er det et krav, at alle institutioner skal have etableret et velfungerende modtagekøkken, fortæller Jeanne Hitz Runøe, der er Bygningskonstruktør i Holbæk Kommunes Center for ejendomme. Hun har fulgt hele etableringsprocessen og været projektleder på en række af de involverede udbud.

Compact skabet er forsynet med lås. Betjeningspanelet
er meget enkelt at betjene og let aflæseligt.

Compact skabet er forsynet med lås. Betjeningspanelet er meget enkelt at betjene og let aflæseligt.

Færdigretter stiller krav til køl og frys

I Holbæk Kommune måtte omkring 30 dagtilbud etablere eller renovere et modtagekøkken for at leve op til de krav, levnedsmiddelkontrollen stiller til institutioner, der modtager færdigtilberedt mad. Det igangsatte en lang række udbud – blandt andet på køle- og fryseskabe, og der var store krav til leverancen. Alle skabe skulle rumme nøjagtig 400 liter og være industrimodeller med plads til de gastronomiske bakker, som institutionerne modtager fra kommunens madleverandør.

– Da vi i Holbæk Kommune lavede udbuddet, var det afgørende, at vi både honorerede levnedsmiddelkontrollens krav til skabenes størrelse, anvendelighed og hygiejne og vores høje krav til energioptimering. Det var vigtigt for os, at skabene havde opnået den højeste energiklassificering, og samtidig ønskede vi skabe, der kan låses og giver mulighed for at aflæse temperaturen på fronten, forklarer Jeanne Hitz Runøe.

Compact K 410 LG. Pris for bedste kommercielle køleprodukt i 2011 på det engelske marked

Compact K 410 LG. Pris for bedste kommercielle køleprodukt i 2011 på det engelske marked

Prisvindende teknologi med mange funktioner

Valget af leverandør faldt på Ken Storkøkken, der havde budt ind på opgaven med Gram Commercials Compact 410-skabe. Compact 410 er det prisvindende medlem af Gram Commercials omfattende Compact-familie, og modellen lever op til alle udbuddets krav. Alle 30 institutioner skulle have mindst ét nyt køleskab og ét nyt fryseskab, men enkelte havde behov for en større leverance, og Holbæk Kommune modtog derfor hele120 Compact 410-skabe.

– Vi valgte skabene fra Gram Commercial, fordi det både kvalitets- og prismæssigt var det mest fordelagtige tilbud. Compact 410-skabene tilbyder alle de funktioner, vi efterspurgte, og er samtidig kendt for høj driftsikkerhed, forklarer Jeanne Hitz Runøe om valget.

En side-by-side opstilling giver 800 liters kølet opbevaring

En side-by-side opstilling giver 800 liters kølet opbevaring

Eftersalgsservice i aktion

Holbæk Kommunes institutioner og centraladministration har også haft anledning til at afprøve Gram Commercials eftersalgsservice. I flere af institutionerne oplevede personalet en svag summen fra de leverede skabe – en summen, der koblet med dagligdagens støj i en børneinstitution, blev et irritationsmoment for pædagoger og børn. Løsningen blev, at Gram Commercial sammen med Ken Storkøkken leverede et støjkit, der eliminerer resonanslyden fra skabenes ventilation.

– Det var faktisk nemt at få løst støjproblemet. Vi henvendte os til Ken Storkøkken, der arrangerede et møde, hvor også Gram Commercial deltog. Selvom støjniveauet fra køle- og fryseskabene var minimalt, var Gram Commercial meget indstillet på at finde en løsning sammen med os, og i dag summer skabene overhovedet ikke, fortæller Jeanne Hitz Runøe.

Fodpedal døråbner hjælper børnene til at
åbne skabsdøren og er samtidig en praktisk
detalje, når man har hænderne fulde

Fodpedal døråbner hjælper børnene til at åbne skabsdøren og er samtidig en praktisk detalje, når man har hænderne fulde

Gearet til omstilling

Gram Commercial har nu eftermonteret støjkittet på samtlige af de 120 skabe, og samtidig gjort det til standardudstyr
på alle Compact-skabe. I forbindelse med udbedringen valgte flere institutioner desuden at tilkøbe en fodpedal, så også børnene kan åbne de robuste skabslåger. De 120 køle- og fryseskabe i Holbæk Kommunes daginstitutioner lever nemlig meget forskellige liv – og mens nogle modtagekøkkener benyttes efter hensigten og modtager mad fra en leverandør, har andre valgt at forblive ’madpakkeinstitutioner’.

– I nogle af institutionerne er det primært madpakker, der bliver opbevaret i køleskabene, og så er det hensigtsmæssigt,
at børnene selv kan håndtere køleskabene. Det var heldigvis ikke noget problem at efterbestille og -montere fodpedalerne. Selvom det ikke er alle køkkener, der i dag fungerer som modtagekøkkener, er det godt at vide, at de alle er gearet til at  håndtere en madordning, siger Jeanne Hitz Runøe.

OM HOLBÆK KOMMUNE

Holbæk Kommune – klimakommune siden 2009.
Det er Holbæk Kommunes erklærede mål at reducere udledningen af drivhusgasser med 3 procent om året og samtidig fremme projekter, der nedsætter forureningsniveauet og mindsker ressourceforbruget.

Korte facts om ordren til Holbæk Kommune

Gram køleprodukter leveret:
120 Compact 410-skabe
Eftermontering af fodpedal
Eftermontering af "støj-kit", som siden er blevet standard for serien

Checkpoints

Kundecenter

Kontakt kundecenteret: Tlf. 7320 1220

Kontakt os vedr. generelle produktspecifikke spørgsmål, priser, levering mv.

E-mail: salg@gram-commercial.com

Kundeservice medarbejder

Service

Kontakt Service: Tlf. 7320 1230.

Størsteparten af alle opkald afhjælpes inden for 24 timer. Servicetelefonen er bemandet i almindelig åbningstid fra kl. 8-16 og 8-15 om fredagen.

Derudover har vi en vagtordning indtil kl. 20, samt fra kl. 8 – 20 i weekender og på helligdage.

Gram Service medarbejder

Teknisk Support

Kontakt Teknisk Support Tlf.: 7320 1230

Telefonen til teknisk support er åben alle hverdage fra kl. 8-16.

Gram Teknisk Support medarbejder

Salgskonsulenterne

Kontakt os vedr. generelle salgs spørgsmål mv.

Salgskonsulenterne

Alle vores brochurer

Du kan downloade alle vores aktuelle brochurer i pdf-format.

Link til alle vores brochurer..